Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας Lagomandra Hotel & Spa ενδείκνυται γραφιστικά για όλες τις συσκευές (Σταθερός υπολογιστής, Τάμπλετ, Κινητά)  και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος για την πλατφόρμα CMS του Joomla.

Η ιστοσελίδα υλοποιήθηκε με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PHP, όπως επίσης και JavaScript, jQuery και FrameWork Bootstrap.

Χρησιμοποιώντας το πολυγλωσσικό σύστημα του Joomla, η ιστοσελίδα υποστηρίζει 10 γλώσσες

(Ελληνικά / Αγγλικά / Γερμανικά / Ρωσικά / Σερβικά / Ιταλικά / Ρουμανικά / Βουλγαρικά / Ολλανδικά / Γαλλικά).

Full Responsive Website

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

Joomla
Joomla
Php
Php
jQuey
jQuey
Css
Css
JavaScript
JavaScript
Bootstrap
Bootstrap
Httml
Httml
Gdpr
Gdpr
WCAG 2.0 version
WCAG 2.0 version
Tags