Βασική Ανάλυση

Η διάρκεια αυτής της υπηρεσίας διαφέρει, ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες του πελάτη. Θα συναντηθούμε με εσάς, όλους τους βασικούς χρήστες και άλλους ενδιαφερόμενους για να κατανοήσουμε την τρέχουσα κατάσταση, να καθορίσουμε στόχους και να μετριάσουμε τους κινδύνους.

Θα σας δώσουμε απαντήσεις σε κάθε σας ερώτημα, και μαζί θα αποφασίσουμε ποια ειναι η βέλτιστη λύση για την επιχειρησή σας. Επίσης θα οριστεί και ο επικεφαλής του Project (Project Manager), ο οποίος θα επιβλέπει το έργο μέχρι τη φάση της οριστικής του υλοποίησης. 

Θα δουμε αναλυτικά : 

 • Το Budget

 • Τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να έχει το project

 • Την εκπαιδευτική προσέγγιση

 • Την ημερομηνία παράδοσης του project και την διάρκεια υποστήριξης του

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση cloud server

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση cloud server

Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την εγκατάσταση, παραμετροποίηση cloud Server με επαγγελματισμό και συνέπεια. 

 

 • Εγκατάσταση και διαχείριση Data Server-Domain Server
 • Προληπτική συντήρηση για αποφυγή down time της επιχείρησης
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση για διάφορους τύπους εγκαταστάσεων π.χ. (application Server,File server, Print, Mail, DNS, Web Server-Virtual Server)
 • Προγραμματισμός για αυτόματες διαδικασίες Backup σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε Cloud-Hybrid
 • Παραμετροποίηση πολιτικών ασφαλείας-Firewall-Δικαιώματα χρηστών-active Directory
 • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων FTP (VSFTP), Mail Server (Zimbra), Web Server (Apache,Nginx), Firewall (pfsense), Βάσεις δεδομένων (MySQL)
Εγκατάσταση, παραμετροποίηση cloud server

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση cloud server

Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την εγκατάσταση, παραμετροποίηση cloud Server με επαγγελματισμό και συνέπεια. 

 

 • Εγκατάσταση και διαχείριση Data Server-Domain Server
 • Προληπτική συντήρηση για αποφυγή down time της επιχείρησης
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση για διάφορους τύπους εγκαταστάσεων π.χ. (application Server,File server, Print, Mail, DNS, Web Server-Virtual Server)
 • Προγραμματισμός για αυτόματες διαδικασίες Backup σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε Cloud-Hybrid
 • Παραμετροποίηση πολιτικών ασφαλείας-Firewall-Δικαιώματα χρηστών-active Directory
 • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων FTP (VSFTP), Mail Server (Zimbra), Web Server (Apache,Nginx), Firewall (pfsense), Βάσεις δεδομένων (MySQL)
Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Creative Days Calendar

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Creative Days Calendar

 • Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση της εφαρμογής Calendar.  Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, γίνεται η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση της εφαρμογής σύμφωνα με τα δεδομένα του πελάτη. 

 • Εισαγωγή δεδομένων. Υπάρχοντα σύνολα δεδομένων όπως συγκεκριμένες ημερομηνίες για σεμινάρια , εκδηλώσεις κ.λ.π που δίντονται απο τον πελάτη,  εισάγονται στη βάση δεδομένων στην αρχή για πειραματικούς σκοπούς, μέχρι την ολοκλήρωση του project. 

 • Ειδική ανάπτυξη Ad-hoc. Μετά από σχόλια από βασικούς χρήστες, θα αξιολογήσουμε τυχόν πρόσθετες ανάγκες που δεν ελήφθησαν υπόψη από την αρχή και θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες προσαρμογές.
 • Τελική επικύρωση της εγκατάστασης και της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών. Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαιτήσεις, οριστικοποιούμε αυτή την φάση και προχωράμε στην εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Creative Days Calendar

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Creative Days Calendar

 • Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση της εφαρμογής Calendar.  Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, γίνεται η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση της εφαρμογής σύμφωνα με τα δεδομένα του πελάτη. 

 • Εισαγωγή δεδομένων. Υπάρχοντα σύνολα δεδομένων όπως συγκεκριμένες ημερομηνίες για σεμινάρια , εκδηλώσεις κ.λ.π που δίντονται απο τον πελάτη,  εισάγονται στη βάση δεδομένων στην αρχή για πειραματικούς σκοπούς, μέχρι την ολοκλήρωση του project. 

 • Ειδική ανάπτυξη Ad-hoc. Μετά από σχόλια από βασικούς χρήστες, θα αξιολογήσουμε τυχόν πρόσθετες ανάγκες που δεν ελήφθησαν υπόψη από την αρχή και θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες προσαρμογές.
 • Τελική επικύρωση της εγκατάστασης και της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών. Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαιτήσεις, οριστικοποιούμε αυτή την φάση και προχωράμε στην εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Creative days Loyalty

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Creative days Loyalty

 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση της εφαρμογήςCreative Loyalty System. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, γίνεται η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση της εφαρμογής σύμφωνα με τα δεδομένα του πελάτη. 

 • Εισαγωγή δεδομένων. Εδώ θα οριστουν οι βασικές προυποθέσεις της εφαρμογής, συμφωνα με τα δεδομένα του πελάτη, ώστε να λειτουργήσει σωστά το Loyalty System. Ορισμός του στστήματος πόντων, ειδικές εκπτώσεις και προσφορές. 

 • Ειδική ανάπτυξη Ad-hoc. Μετά από σχόλια από βασικούς χρήστες, θα αξιολογήσουμε τυχόν πρόσθετες ανάγκες που δεν ελήφθησαν υπόψη από την αρχή και θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες προσαρμογές.
 • Τελική επικύρωση της εγκατάστασης και της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών.  Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαιτήσεις, οριστικοποιούμε αυτή την φάση και προχωράμε στην εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Creative days Loyalty

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Creative days Loyalty

 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση της εφαρμογήςCreative Loyalty System. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, γίνεται η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση της εφαρμογής σύμφωνα με τα δεδομένα του πελάτη. 

 • Εισαγωγή δεδομένων. Εδώ θα οριστουν οι βασικές προυποθέσεις της εφαρμογής, συμφωνα με τα δεδομένα του πελάτη, ώστε να λειτουργήσει σωστά το Loyalty System. Ορισμός του στστήματος πόντων, ειδικές εκπτώσεις και προσφορές. 

 • Ειδική ανάπτυξη Ad-hoc. Μετά από σχόλια από βασικούς χρήστες, θα αξιολογήσουμε τυχόν πρόσθετες ανάγκες που δεν ελήφθησαν υπόψη από την αρχή και θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες προσαρμογές.
 • Τελική επικύρωση της εγκατάστασης και της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών.  Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαιτήσεις, οριστικοποιούμε αυτή την φάση και προχωράμε στην εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

Εκπαίδευση - Training

Εκμάθηση - εκπαίδευση λειτουργίας cloud server

Εκμάθηση - εκπαίδευση λειτουργίας Creative Days Calendar

Εκμάθηση - εκπαίδευση λειτουργίας Creative days Loyalty

Όλοι οι χρήστες λαμβάνουν εκπαίδευση για να διασφαλίσουν γνώσεις από άκρη σε άκρη των εφαρμογών, ώστε να είναι έτοιμοι για την ημερομηνία Go-Live. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας, είτε πρόκειται για 24ωρη επιχείρηση είτε όχι και των αριθμό των χρηστών, μπορούμε να προσαρμόσουμε τη διαδικασία εκπαίδευσης στις ανάγκες του πελάτη. Οι χρήστες θα παρακολουθήσουν μαθήματα που σχετίζονται με τον ρόλο τους και τις ευθύνες τους. 

 

H εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε στο χώρο του πελάτη, είτε στο γραφείο μας. Πολλές φορές γίνεται και απομακρυσμένη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή.  
creativedays Managed Cloud Hosting

Implementation Made Easy

by: CreativeDays

για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση μπορείτε να μας καλέσετε στο: